جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
47,000,000 تومان
کارکرد 26000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

47,500,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه

48,000,000 تومان
کارکرد 27600 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

49,800,000 تومان
کارکرد 22000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران


50,000,000 تومان
کارکرد 600 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
کرمان


48,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
تهران


44,000,000 تومان
کارکرد 44000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : قهوه ای
تهران


48,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

46,000,000 تومان
کارکرد 22000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

53,000,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : مشکی
مازندران
43,500,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
قم


52,400,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : قهوه ای
اردبیل

47,950,000 تومان
کارکرد 35600 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نامشخص
فارس

54,000,000 تومان
کارکرد 13500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
کرمان

52,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

48,000,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
البرز


47,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

48,000,000 تومان
کارکرد 31000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

55,000,000 تومان
کارکرد 21500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
اصفهان


52,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران
صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل