جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند از سال قیمت از میلیون تومان        رنگ خودرو             کارکرد    
انتخاب مدل تا سال قیمت تا میلیون تومان        ترتیب نمایش        فروشنده
فقط عکس دار فقط دوگانه سوز غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل30,500,000 تومان
کارکرد 9000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
موقعیت : تهران

19,500,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : آبی
موقعیت : گلستان
7,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
موقعیت : سمنان
15,000,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : آبی
موقعیت : تهران
26,000,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : آبی
موقعیت : تهران
20,500,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : آبی
موقعیت : یزد

25,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : آبی
موقعیت : مازندران

26,000,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 5 ماه
رنگ : آبی
موقعیت : تهران

27,000,000 تومان
کارکرد 1300 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آبی
موقعیت : البرز


29,000,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : آبی
موقعیت : فارس
22,000,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 2 ماه
رنگ : آبی
موقعیت : بوشهر


19,000,000 تومان
کارکرد 100 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آبی
موقعیت : یزد

نمایشگاه آنلاین کارتل
جشنواره کارتل
طرح تشویقی ویژه به مدت محدود : با شارژ حساب خود دوبرابر شارژ دریافت کنید.
به هر میزان که حساب خود را شارژ نمائید به میزان دوبرابر حساب شما شارژ می گردد.
شارژ حساب

  ثبت آگهی فروش خودرو در کارتل رایگان می باشد. اما می توانید با شارژحساب و ارتقا آگهی، سریعتر خودروی خود را به فروش برسانید.