جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
121,000,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران
173,000,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
گیلان


90,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : مشکی
تهران
75,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران

215,000,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
تهران125,000,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
رنگ : سربی
کرمان

42,900,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران

119,000,000 تومان
کارکرد 83000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران
111,000,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران

158,300,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران
238,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
تهران101,000,000 تومان
کارکرد 17000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سبز
کرمانشاه
175,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رنگ : نقرآبی
تهران

63,000,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقرآبی
کرمان
110,000,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

222,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
تهران
280,000,000 تومان
کارکرد 4200 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

175,500,000 تومان
کارکرد 72000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : نقره ای
تهران
132,000,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
تهران
90,000,000 تومان
کارکرد 290000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
مازندران


صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل


خودروها

لطفا تا بارگذاری کامل صفحه صبر کنید.

نمایشگاه اختصاصی