جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
102,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز


102,500,000 تومان
کارکرد 58500 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

121,000,000 تومان
کارکرد 11000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران

114,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

125,000,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
رنگ : سربی
کرمان

15,000,000 تومان
کارکرد 237000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : قرمز
تهران


124,000,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
رنگ : مشکی
تهران

109,000,000 تومان
کارکرد 33000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

102,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : قهوه ای
تهران

12,000,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سرمه ای
تهران
188,000,000 تومان
کارکرد 17000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
تهران99,500,000 تومان
کارکرد 31000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

130,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی

114,000,000 تومان
کارکرد 9000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
قزوین93,000,000 تومان
کارکرد 4600 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
البرز
86,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

99,000,000 تومان
کارکرد 22000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
تهران
115,000,000 تومان
کارکرد 17000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران

97,000,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


111,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
تهران


صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل