جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
143,000,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


198,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
اصفهان

138,500,000 تومان
کارکرد 142000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان

225,000,000 تومان
کارکرد 23000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
خراسان


165,000,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
خراسان
157,500,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان


195,000,000 تومان
کارکرد 46000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران


152,000,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
رنگ : مشکی
تهران
206,000,000 تومان
کارکرد 47000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز


217,000,000 تومان
کارکرد 26000 کیلومتر
رنگ : سربی
تهران

184,000,000 تومان
کارکرد 51000 کیلومتر
رنگ : مشکی
تهران

178,000,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
رنگ : سربی
تهران

142,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سرمه ای
کرمان


173,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رنگ : مشکی
تهران

188,000,000 تومان
کارکرد 64000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
155,000,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
رنگ : سفید
کرمان

185,000,000 تومان
کارکرد 22000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

183,000,000 تومان
کارکرد 29000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


175,000,000 تومان
کارکرد 47000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران


160,000,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
رنگ : مشکی
تهرانصفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل