جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
108,500,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس اتوماتیک
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
یزد


120,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سربی
تهران
90,000,000 تومان
کارکرد 290000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
مازندران
112,000,000 تومان
کارکرد 178000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
اصفهان
117,000,000 تومان
کارکرد 92000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سربی
خراسان
120,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران
82,000,000 تومان
کارکرد 145000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

20,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سرمه ای
تهران
103,000,000 تومان
کارکرد 145000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
اردبیل
137,000,000 تومان
کارکرد 6000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران

65,000,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : نامشخص
تهران
60,000,000 تومان
کارکرد 185000 کیلومتر
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
تهران
107,000,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
گیلان
112,000,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان
112,000,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان
120,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
اصفهان
73,000,000 تومان
کارکرد 195000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
مازندران77,000,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زرشکی
تهران
90,000,000 تومان
کارکرد 93000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
خراسان
61,900,000 تومان
کارکرد 124000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقرآبی
تهران
نمایشگاه آنلاین کارتل