جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
66,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
رنگ : قرمز
تهران


65,000,000 تومان
کارکرد 86000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان شرقی

71,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
گیلان

59,000,000 تومان
کارکرد 144000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران

65,000,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : قرمز
تهران

61,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
خراسان

68,000,000 تومان
کارکرد 175000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : قرمز
فارس65,500,000 تومان
کارکرد 79000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
قم


65,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
تهران
72,000,000 تومان
کارکرد 118000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : قرمز
تهران


74,000,000 تومان
کارکرد 62000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
خراسان


73,000,000 تومان
کارکرد 52000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
گیلان


56,000,000 تومان
کارکرد 139000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
فارس


63,000,000 تومان
کارکرد 111 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
رنگ : خاکستری
خوزستان70,000,000 تومان
کارکرد 108000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
کرمانشاه


73,000,000 تومان
کارکرد 61000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران55,000,000 تومان
کارکرد 113500 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سربی
فارس72,000,000 تومان
کارکرد 69000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : قرمز
قزوین


67,000,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : دلفینی
تهران


65,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
رنگ : خاکستری
تهران


صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل