جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
68,500,000 تومان
کارکرد 124000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : آبی
تهران

73,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : خاکستری
تهران

79,000,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

69,500,000 تومان
کارکرد 128000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران

70,000,000 تومان
کارکرد 112000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

83,000,000 تومان
کارکرد 133160 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : آبی
تهران72,000,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : قرمز
اصفهان


71,000,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آبی
تهران

70,000,000 تومان
کارکرد 61000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

80,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : قرمز
تهران80,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : قرمز
تهران77,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
رنگ : اطلسی
فارس
85,000,000 تومان
کارکرد 72000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
قم


75,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
تهران
73,000,000 تومان
کارکرد 1900 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
رنگ : مشکی
گیلان73,000,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران


63,000,000 تومان
کارکرد 133000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
خوزستان69,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران67,000,000 تومان
کارکرد 61000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

86,000,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نامشخص
قزوین
صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل