جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
33,000,000 تومان
کارکرد 118000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
فارس


42,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : زرد
فارس


32,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی


42,000,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : قرمز
اصفهان


19,000,000 تومان
کارکرد 200 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : نامشخص
قزوین


38,000,000 تومان
کارکرد 185000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

41,700,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : قرمز
سمنان

50,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : آبی
مازندران

26,500,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
رنگ : قرمز
تهران


21,000,000 تومان
کارکرد 3000000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران
47,000,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : قرمز
البرز

93,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
رنگ : نارنجی
تهران9,000,000 تومان
کارکرد 34000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : کرم
مازندران

13,000,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
مازندران
37,000,000 تومان
کارکرد 170 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : کرم
تهران


21,000,000 تومان
کارکرد 320000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
آذربایجان غربی23,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

12,500,000 تومان
کارکرد 1000000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
اصفهان


15,500,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
اردبیل
30,500,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
رنگ : خاکی
کرمان
صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل