جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
7,800,000 تومان
کارکرد 281000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
البرز

19,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران13,000,000 تومان
کارکرد 90 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : مسی
تهران13,500,000 تومان
کارکرد 117000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران6,000,000 تومان
کارکرد 11111 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
مرکزی


15,800,000 تومان
کارکرد 66000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

18,200,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
تهران11,000,000 تومان
کارکرد 147000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران

12,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مسی
تهران


14,500,000 تومان
کارکرد 59000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
آذربایجان شرقی


11,200,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقرآبی
مازندران


16,500,000 تومان
کارکرد 66000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


15,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
تهران


11,300,000 تومان
کارکرد 251000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
مازندران


10,800,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
خراسان


7,300,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


9,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : یشمی
تهران

9,600,000 تومان
کارکرد 186000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نامشخص
تهران


16,000,000 تومان
کارکرد 79000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


10,700,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
مازندران

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ