جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
17,500,000 تومان
کارکرد 33000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
اصفهان20,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
قم
21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
اصفهان

16,000,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی20,100,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
14,200,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
گیلان


10,000,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رنگ : یشمی
تهران
14,500,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
قم


16,300,000 تومان
کارکرد 41000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران21,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
19,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

15,500,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
اصفهان21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران20,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
خراسان14,500,000 تومان
کارکرد 139000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران

9,400,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران
8,400,000 تومان
کارکرد 198000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : سرمه ای
تهران
21,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران22,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران11,400,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : بژ
خراسان


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ