جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
22,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : آبی
بوشهر
15,500,000 تومان
کارکرد 160 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
البرز7,200,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
البرز


15,500,000 تومان
کارکرد 94000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان13,500,000 تومان
کارکرد 136000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


21,900,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
کرمان
14,500,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
قم


12,400,000 تومان
کارکرد 159000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


20,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
20,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران18,500,000 تومان
کارکرد 26000 کیلومتر
رنگ : مشکی
البرز

8,800,000 تومان
کارکرد 198000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : سرمه ای
تهران
20,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

11,000,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
مازندران


19,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
آذربایجان غربی
20,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
12,600,000 تومان
کارکرد 200 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : بژ
البرز


11,000,000 تومان
کارکرد 600000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


14,600,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


14,000,000 تومان
کارکرد 55400 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ