جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
20,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
خراسان
13,000,000 تومان
کارکرد 66000 کیلومتر
رنگ : نقره ای
تهران

8,600,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
تهران
17,600,000 تومان
کارکرد 23000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران18,600,000 تومان
کارکرد 39000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران15,300,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران15,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان شرقی18,500,000 تومان
کارکرد 74000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز16,200,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
زنجان


11,500,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
رنگ : یشمی
تهران12,200,000 تومان
کارکرد 124000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران9,000,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


15,500,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
کرمان


20,000,000 تومان
کارکرد 5800 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
سمنان9,300,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سبز
قم


10,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
قم16,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان


9,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
خراسان
19,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
11,500,000 تومان
کارکرد 205000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ