جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
8,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
گلستان


16,500,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
رنگ : نوک مدادی
اصفهان

19,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
کرمانشاه
12,700,000 تومان
کارکرد 128000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
تهران12,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


22,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
13,300,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
البرز16,400,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
مرکزی


16,000,000 تومان
کارکرد 64000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران11,400,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
البرز

21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
11,800,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
قمقیمت : تماس بگیرید
کارکرد 9999 کیلومتر
رنگ : نامشخص
تهران

21,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مرکزی7,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران14,000,000 تومان
کارکرد 217000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
رنگ : نقره ای
البرز14,600,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

12,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
قزوین


7,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سرمه ای
تهران


12,000,500 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
کردستان

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ