جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,400,000 تومان
کارکرد 236000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران
12,400,000 تومان
کارکرد 20543 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : مشکی
خراسان8,300,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : نوک مدادی
البرز14,900,000 تومان
کارکرد 70 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان


10,000,000 تومان
کارکرد 311000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : مشکی
البرز


18,800,000 تومان
کارکرد 21000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان


17,700,000 تومان
کارکرد 46000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


11,111,111 تومان
کارکرد 147000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
رنگ : مشکی
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران12,500,000 تومان
کارکرد 88500 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران
11,700,000 تومان
کارکرد 146000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


6,200,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


11,300,000 تومان
کارکرد 219000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
اصفهان


14,500,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


20,050,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران18,800,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


11,900,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
یزد

16,400,000 تومان
کارکرد 51300 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 7000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ