جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,200,000 تومان
کارکرد 119000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
تهران17,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
11,200,000 تومان
کارکرد 2000000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
البرز
21,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
10,700,000 تومان
کارکرد 159000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
خراسان


16,000,000 تومان
کارکرد 43000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان8,300,000 تومان
کارکرد 266000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
کرمانشاه17,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
لرستان20,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
11,900,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی16,000,000 تومان
کارکرد 58000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران19,000,000 تومان
کارکرد 25000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آبی
تهران21,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران
14,500,000 تومان
کارکرد 115000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
گلستان


12,400,000 تومان
کارکرد 162000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
تهران14,300,000 تومان
کارکرد 11000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی20,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
آذربایجان غربی
21,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
قم
14,200,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
رنگ : نقرآبی
خوزستان
نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ