جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
15,900,000 تومان
کارکرد 131000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نارنجی
تهران


21,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
9,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : نامشخص
تهران15,500,000 تومان
کارکرد 145000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

15,800,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
تهران


14,400,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
قزوین20,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
تهران
14,100,000 تومان
کارکرد 129000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران17,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

16,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

16,700,000 تومان
کارکرد 37000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهران
13,700,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
آذربایجان شرقی

20,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
اصفهان

12,500,000 تومان
کارکرد 96000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


20,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
کرمان
17,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران14,500,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان8,900,000 تومان
کارکرد 195000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
کرمان21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ