جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
11,000,000 تومان
کارکرد 133000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
قزوین


9,900,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
تهران
6,400,000 تومان
کارکرد 450000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : یشمی
مازندران8,500,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


17,000,000 تومان
کارکرد 111000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه


22,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان12,000,000 تومان
کارکرد 25654 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
سمنان


16,800,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
البرز

8,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نامشخص
تهران
14,500,000 تومان
کارکرد 84000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
مرکزی9,900,000 تومان
کارکرد 181000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


7,900,000 تومان
کارکرد 111000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران12,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
گیلان18,000,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
گیلان11,000,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
البرز


17,500,000 تومان
کارکرد 97000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

16,800,000 تومان
کارکرد 21451 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
کرمان


8,200,000 تومان
کارکرد 2440000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
مازندران7,800,000 تومان
کارکرد 380000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : مشکی
البرز
22,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : آبی
تهران
نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ