جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
13,800,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
البرز14,200,000 تومان
کارکرد 94000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان16,500,000 تومان
کارکرد 71000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
گلستان21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
11,000,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زیتونی
مازندران17,100,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران16,900,000 تومان
کارکرد 19100 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران17,700,000 تومان
کارکرد 24100 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
خوزستان


20,400,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
رنگ : سفید
گلستان
11,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
اردبیل

20,900,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
11,700,000 تومان
کارکرد 2400000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نامشخص
خراسان


12,000,000 تومان
کارکرد 235000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
ایلام6,700,000 تومان
کارکرد 480000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نامشخص
مازندران


13,500,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
خراسان

22,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
7,300,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : خاکستری
اصفهان6,200,000 تومان
کارکرد 222000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران13,700,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : زیتونی
تهران14,800,000 تومان
کارکرد 143000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
کرماننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ