جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
22,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
13,100,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
فارس12,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
زنجان

21,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مرکزی8,700,000 تومان
کارکرد 238000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
البرز14,500,000 تومان
کارکرد 143000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران14,700,000 تومان
کارکرد 91000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
کرمان21,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : آبی
تهران
13,500,000 تومان
کارکرد 103000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران20,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران
21,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
البرز

14,100,000 تومان
کارکرد 66000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


10,800,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
خراسان


10,700,000 تومان
کارکرد 174000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران10,000,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان16,800,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
رنگ : مسی
قزوین


17,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

11,950,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اصفهان


16,200,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مسی
تهران14,000,000 تومان
کارکرد 130 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مسی
سمنان


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ