جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,200,000 تومان
کارکرد 53200 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
همدان


13,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
فارس11,000,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقرآبی
آذربایجان شرقی9,000,000 تومان
کارکرد 295000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
مازندران16,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
خوزستان


13,800,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران12,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نارنجی
مازندران


11,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
البرز7,300,000 تومان
کارکرد 577773 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : یشمی
مازندران


18,000,000 تومان
کارکرد 15000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : نقره ای
مازندران
16,000,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
رنگ : سفید
تهران16,000,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران12,700,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : بژ
تهران


16,300,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
البرز


7,400,000 تومان
کارکرد 340000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
11,800,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
قزوین16,200,000 تومان
کارکرد 74000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


11,000,000 تومان
کارکرد 87000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
کرمانشاه8,500,000 تومان
کارکرد 131000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ