جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
8,600,000 تومان
کارکرد 107000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
تهران12,800,000 تومان
کارکرد 112000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران12,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان غربی


11,000,000 تومان
کارکرد 117000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
خوزستان16,700,000 تومان
کارکرد 79000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 149000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران13,000,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
اصفهان


5,500,000 تومان
کارکرد 1400000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
کرمان17,300,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : خاکستری
زنجان10,100,000 تومان
کارکرد 288300 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : بژ
اردبیل

10,000,000 تومان
کارکرد 141000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران6,300,000 تومان
کارکرد 315000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
خراسان


10,500,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
خراسان12,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
خراسان


13,500,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


14,700,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران9,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
تهران19,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
خوزستان6,500,000 تومان
کارکرد 4 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


10,700,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
خوزستان


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ