جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
15,000,000 تومان
کارکرد 53000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
تهران


17,800,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


12,700,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهران19,700,000 تومان
کارکرد 26000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
همدان

6,800,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


16,700,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
سمنان


5,900,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سبز
کرمانشاه


8,800,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : یشمی
تهران

11,000,000 تومان
کارکرد 245000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نامشخص
تهران

9,000,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
البرز


15,800,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : دلفینی
تهران

15,500,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بنفش
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 106500 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


9,300,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : مشکی
تهران8,500,000 تومان
کارکرد 155000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سرمه ای
اردبیل

12,400,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 190 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


14,400,000 تومان
کارکرد 166000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

12,400,000 تومان
کارکرد 149 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : طوسی
تهران

13,500,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ