جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
10,000,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


17,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
19,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
8,500,000 تومان
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
مازندران12,600,000 تومان
کارکرد 97000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران7,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : یشمی
گلستان


7,000,000 تومان
کارکرد 550000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
قزوین


10,200,000 تومان
کارکرد 198000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سرمه ای
مرکزی13,800,000 تومان
کارکرد 78000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مسی
تهران


12,900,000 تومان
کارکرد 141000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
مرکزی11,600,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
البرز

11,900,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
تهران13,900,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
قم14,900,000 تومان
کارکرد 25000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران15,300,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اصفهان8,450,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران9,600,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رنگ : مشکی
تهران

16,200,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز

8,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
همدان11,350,000 تومان
کارکرد 114000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
خوزستاننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ