جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
15,500,000 تومان
کارکرد 70 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
خراسان12,500,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
البرز15,800,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

7,300,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
رنگ : یشمی
آذربایجان شرقی
18,500,000 تومان
کارکرد 7000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
مازندران
12,800,000 تومان
کارکرد 116000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
رنگ : اطلسی
تهران16,600,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران12,700,000 تومان
کارکرد 150 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : بژ
قم13,500,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان


15,500,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : نقره ای
البرز
19,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
19,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
10,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
خراسان


16,300,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آبی
تهران14,300,000 تومان
کارکرد 92000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
کرمان18,000,000 تومان
کارکرد 19700 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آبی
تهران


7,300,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : یشمی
فارس12,850,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان16,000,000 تومان
کارکرد 600000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
قزوین


16,800,000 تومان
کارکرد 29000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ