جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
6,700,000 تومان
کارکرد 320000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران
16,500,000 تومان
کارکرد 25000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران12,300,000 تومان
کارکرد 74000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی
15,600,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
اصفهان


16,200,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران14,200,000 تومان
کارکرد 92000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اردبیل


19,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان14,300,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران
15,200,000 تومان
کارکرد 82000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران11,600,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان10,900,000 تومان
کارکرد 175000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
مازندران16,500,000 تومان
کارکرد 27800 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه11,000,000 تومان
کارکرد 123000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
رنگ : مشکی
ایلام
7,200,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : قرمز
البرز19,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رنگ : سفید
خوزستان
9,700,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
تهران
8,900,000 تومان
کارکرد 424652 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
البرز15,457,878 تومان
کارکرد 145444 کیلومتر
رنگ : سفید
خوزستان

11,000,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
اصفهان

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ