جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
8,800,000 تومان
کارکرد 187000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران8,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران14,000,000 تومان
کارکرد 58000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران17,000,000 تومان
کارکرد 33000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
مازندران
16,500,000 تومان
کارکرد 25000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران17,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
15,500,000 تومان
کارکرد 67000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران18,800,000 تومان
کارکرد 1000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
19,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
16,500,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
مرکزی13,000,000 تومان
کارکرد 103000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
قزوین

8,400,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران

12,000,000 تومان
کارکرد 12000000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مسی
اصفهان


15,400,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
قزوین6,200,000 تومان
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه8,500,000 تومان
کارکرد 150 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه


14,300,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


7,500,000 تومان
کارکرد 125772 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : یشمی
اصفهان9,600,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
قم


8,000,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ