جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
13,500,000 تومان
کارکرد 100 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران15,000,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان13,500,000 تومان
کارکرد 183000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
قم


13,300,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان7,600,000 تومان
کارکرد 231700 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : یشمی
خراسان

12,700,000 تومان
کارکرد 87000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
تهران11,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
تهران


7,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
تهران


11,700,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران8,500,000 تومان
کارکرد 370000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
البرز

13,700,000 تومان
کارکرد 93000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

17,900,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
8,000,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خراسان16,200,000 تومان
کارکرد 46000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

8,100,000 تومان
کارکرد 175000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
رنگ : یشمی
تهران
12,400,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


15,800,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


13,700,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اردبیل11,700,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : نقره ای
البرز
8,000,000 تومان
کارکرد 179000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : یشمی
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ