جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
10,000,000 تومان
کارکرد 123000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : آبی
البرز


11,900,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران

19,000,000 تومان
کارکرد 18500 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


13,300,000 تومان
کارکرد 154000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


11,000,000 تومان
کارکرد 111111 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : زیتونی
اصفهان


18,000,000 تومان
کارکرد 31000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران13,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 122000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : نقره ای
تهران


15,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
مازندران


18,000,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران17,900,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز

14,800,000 تومان
کارکرد 106000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران17,500,000 تومان
کارکرد 44000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
آذربایجان شرقی

10,400,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


15,200,000 تومان
کارکرد 39000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
مازندران


10,000,000 تومان
کارکرد 115000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : نامشخص
تهران
17,000,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
11,700,000 تومان
کارکرد 188000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


6,800,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نامشخص
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ