جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,900,000 تومان
کارکرد 79000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان15,000,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز18,000,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران6,900,000 تومان
کارکرد 320000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران14,500,000 تومان
کارکرد 62000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه6,600,000 تومان
کارکرد 296000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
تهران
14,000,000 تومان
کارکرد 38000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
فارس18,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
7,800,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
11,400,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


15,850,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
رنگ : عنابی
تهران11,500,000 تومان
کارکرد 152000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
زنجان


16,500,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
البرز15,800,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اردبیل


18,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
17,000,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران14,300,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : خاکستری
تهران11,500,000 تومان
کارکرد 78000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
رنگ : نوک مدادی
خراسان
13,500,000 تومان
کارکرد 121000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
مرکزی

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ