جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
10,300,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان شرقی

12,000,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
فارس10,000,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : نوک مدادی
چهارمحال و بختیاری
12,000,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
قزوین10,000,000 تومان
کارکرد 223000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رنگ : سفید
البرز
16,500,000 تومان
کارکرد 63000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران15,200,000 تومان
کارکرد 37000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


13,700,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
فارس16,300,000 تومان
کارکرد 38000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران6,300,000 تومان
کارکرد 370000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران17,000,000 تومان
کارکرد 13000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
تهران
9,300,000 تومان
کارکرد 103000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
لرستان12,200,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
خراسان


16,500,000 تومان
کارکرد 26000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
کرمان


17,800,000 تومان
کارکرد 4800 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
تهران
16,300,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز8,300,000 تومان
کارکرد 290000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
تهران


7,000,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
قزوین19,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
15,200,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
سمناننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ