جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
10,500,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


14,450,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : آبی
تهران10,500,000 تومان
کارکرد 63000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


17,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
گیلان


14,700,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : خاکستری
تهران


12,000,000 تومان
کارکرد 230 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران
13,800,000 تومان
کارکرد 41000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران


6,700,000 تومان
کارکرد 205000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


19,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : نقره ای
تهران10,000,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


11,600,000 تومان
کارکرد 160 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سبز
تهران


15,500,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
اصفهان

11,300,000 تومان
کارکرد 72000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


1,100,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : اطلسی
تهران

16,300,000 تومان
کارکرد 73000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 195000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
رنگ : نوک مدادی
تهران


10,000,000 تومان
کارکرد 138000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
خراسان


9,150,000 تومان
کارکرد 277000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
البرز

9,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ