جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
7,800,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
تهران9,000,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
خوزستان6,100,000 تومان
کارکرد 380000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
خراسان


7,500,000 تومان
کارکرد 360000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


13,200,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه13,000,000 تومان
کارکرد 138000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران


14,800,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : زیتونی
مازندران13,700,000 تومان
کارکرد 56700 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : بژ
کرمان12,800,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : بژ
تهران


10,700,000 تومان
کارکرد 156000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
البرز6,500,000 تومان
کارکرد 350000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
تهران16,500,000 تومان
کارکرد 7500 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
یزد
11,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : قرمز
اردبیل11,000,000 تومان
کارکرد 116000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سرمه ای
خراسان


11,000,000 تومان
کارکرد 175000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
رنگ : مشکی
آذربایجان شرقی
16,200,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
خوزستان13,900,000 تومان
کارکرد 52000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز6,200,000 تومان
کارکرد 301000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران13,500,000 تومان
کارکرد 73000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : بژ
تهران14,200,000 تومان
کارکرد 44000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران
نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ