جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
11,900,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقرآبی
تهران11,600,000 تومان
کارکرد 81000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
گیلان6,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
مرکزی11,600,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


8,700,000 تومان
کارکرد 175000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
اصفهان10,800,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
خوزستان
12,800,000 تومان
کارکرد 800000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
رنگ : مشکی
تهران
13,200,000 تومان
کارکرد 61000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : زیتونی
کرمان17,200,000 تومان
کارکرد 4000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
9,000,000 تومان
کارکرد 178000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


16,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
اصفهان

13,200,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
البرز


11,900,000 تومان
کارکرد 148000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
مازندران8,300,000 تومان
کارکرد 162000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : یشمی
تهران


8,300,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
مازندران9,800,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان14,500,000 تومان
کارکرد 40500 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران11,700,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران12,800,000 تومان
کارکرد 79000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
قم


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ