جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
6,500,000 تومان
کارکرد 188000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


12,000,000 تومان
کارکرد 86000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
اصفهان15,300,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان5,600,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : یشمی
مرکزی11,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 2 ماه
رنگ : نقره ای
همدان11,500,000 تومان
کارکرد 72000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
خوزستان10,000,000 تومان
کارکرد 124000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقرآبی
خوزستان


11,900,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
فارس


17,000,000 تومان
کارکرد 8000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
تهران16,700,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
گیلان12,500,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران11,500,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
خراسان


12,300,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
مرکزی7,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
همدان


13,600,000 تومان
کارکرد 26734 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
گیلان10,000,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
البرز
14,100,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
فارس


17,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
13,000,000 تومان
کارکرد 38000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران15,870,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ