جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
18,000,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
فارس


10,000,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


9,600,000 تومان
کارکرد 197000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
سمنان

10,000,000 تومان
کارکرد 152000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


16,900,000 تومان
کارکرد 67000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز

11,200,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
همدان

12,000,000 تومان
کارکرد 112000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


14,600,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : زیتونی
تهران


10,600,000 تومان
کارکرد 17500 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران
18,100,000 تومان
کارکرد 11000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : آبی
تهران


10,200,000 تومان
کارکرد 178000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


9,000,000 تومان
کارکرد 340000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران

14,300,000 تومان
کارکرد 78000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

16,000,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
البرز


20,000,000 تومان
کارکرد 65 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
تهران7,000,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سبز
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 159000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
البرز


19,500,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران


16,000,000 تومان
کارکرد 51000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
مازندران


7,000,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
فارس

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ