جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,950,000 تومان
کارکرد 135000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
اصفهان


12,500,000 تومان
کارکرد 84000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران9,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نارنجی
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
مازندران

14,100,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
سمنان


8,700,000 تومان
کارکرد 156000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
رنگ : نقره ای
تهران12,700,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رنگ : سفید
کرمان

5,800,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : آلبالوئی
آذربایجان شرقی


11,200,000 تومان
کارکرد 1300000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 71000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : آلبالوئی
تهران
6,800,000 تومان
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
مازندران

11,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


7,500,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
کرمان


5,600,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اصفهان17,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
17,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : نامشخص
تهران

15,000,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : نوک مدادی
گلستان16,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

11,000,000 تومان
کارکرد 128000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : صورتی
فارس


15,400,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
مازندران


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ