جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
13,700,000 تومان
کارکرد 87000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : مشکی
تهران
13,800,000 تومان
کارکرد 71000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
رنگ : مشکی
تهران
6,900,000 تومان
کارکرد 295000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
رنگ : یشمی
تهران
15,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران


16,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
16,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
کرمان
8,500,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
گیلان17,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
12,300,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
اصفهان15,800,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان7,600,000 تومان
کارکرد 123986 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران

14,200,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
لرستان


14,000,000 تومان
کارکرد 78000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مسی
اصفهان14,000,000 تومان
کارکرد 103000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
آذربایجان شرقی


15,000,000 تومان
کارکرد 26500 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
گیلان5,300,000 تومان
کارکرد 202000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
خوزستان
12,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نوک مدادی
سیستان و بلوچستان
18,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
فارس9,200,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
تهران


7,500,000 تومان
کارکرد 155000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
اصفهان


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ