جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
گیلان


16,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
6,500,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهران
12,000,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان14,700,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
بوشهر7,600,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
تهران12,700,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


14,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


6,000,000 تومان
کارکرد 216000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران14,500,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
رنگ : نقره ای
تهران
8,500,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
قم15,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
بوشهر6,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
رنگ : نامشخص
خوزستان

10,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز10,700,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
اصفهان10,700,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
اصفهان9,200,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سرمه ای
مازندران9,500,000 تومان
کارکرد 145000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
تهران


11,600,000 تومان
کارکرد 66000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران12,600,000 تومان
کارکرد 145000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
فارس


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ