جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
17,000,000 تومان
کارکرد 8500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
کردستان


16,750,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
خراسان
11,000,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
البرز12,800,000 تومان
کارکرد 64000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
آذربایجان شرقی


5,500,000 تومان
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نامشخص
تهران


13,200,000 تومان
کارکرد 91000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خوزستان11,700,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
تهران


11,500,000 تومان
کارکرد 84000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


10,000,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران10,700,000 تومان
کارکرد 140 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران11,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
16,200,000 تومان
کارکرد 21000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
زنجان14,000,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
تهران

13,000,000 تومان
کارکرد 86000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران11,500,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقرآبی
تهران


13,000,500 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان


11,500,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
بوشهر6,000,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نامشخص
خوزستان15,200,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
خوزستان


13,600,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
گلستان
نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ