جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
6,200,000 تومان
کارکرد 247000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
همدان16,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
رنگ : نوک مدادی
آذربایجان غربی14,800,000 تومان
کارکرد 31000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز


16,000,000 تومان
کارکرد 15000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران6,500,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران7,300,000 تومان
کارکرد 271000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران18,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رنگ : سفید
کردستان
13,000,000 تومان
کارکرد 42500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز


14,200,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران10,300,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
رنگ : نقره ای
تهران9,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران

15,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه


15,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه


9,450,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مسی
مازندران


11,100,000 تومان
کارکرد 51000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 77000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : نوک مدادی
مازندران
9,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
کردستان9,300,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


17,000,000 تومان
کارکرد 2000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
14,800,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
اصفهان


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ