جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
6,200,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سبز
تهران

9,200,000 تومان
کارکرد 116000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
لرستان
16,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نوک مدادی
مرکزی
12,200,000 تومان
کارکرد 69000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
مرکزی10,000,000 تومان
کارکرد 172000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
زنجان


12,200,000 تومان
کارکرد 42000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
اصفهان16,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی

13,000,000 تومان
کارکرد 107000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران12,500,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
گلستان10,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران14,000,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
رنگ : نوک مدادی
بوشهر

9,750,000 تومان
کارکرد 135000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران14,000,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران10,500,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
کرمان


8,200,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران10,300,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران5,500,000 تومان
کارکرد 188000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سرمه ای
فارس8,200,000 تومان
کارکرد 470000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
خراسان

13,400,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
کردستان


14,700,000 تومان
کارکرد 9200 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ