جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
17,350,000 تومان
کارکرد 63000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

12,700,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران


12,900,000 تومان
کارکرد 118000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
تهران
12,800,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران

14,000,000 تومان
کارکرد 86000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان


14,600,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


13,999,999 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

7,000,000 تومان
کارکرد 380000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان

14,600,000 تومان
کارکرد 68000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


14,500,000 تومان
کارکرد 136000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران

8,500,000 تومان
کارکرد 226000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
مرکزی

12,500,000 تومان
کارکرد 101000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 118 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران7,200,000 تومان
کارکرد 188000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
تهران15,000,000 تومان
کارکرد 167000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مسی
تهران

12,200,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


14,900,000 تومان
کارکرد 113000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
فارس

13,700,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نامشخص
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 172000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نامشخص
تهران
نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ