جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
7,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران18,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
بوشهر

12,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
اصفهان13,200,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران9,200,000 تومان
کارکرد 71000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : نقره ای
تهران
10,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران14,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
خوزستان7,400,000 تومان
کارکرد 29000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


18,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
11,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : قرمز
تهران11,750,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
زنجان


13,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران17,900,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : آبی
اصفهان
18,200,000 تومان
کارکرد 3000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : آبی
خراسان7,700,000 تومان
کارکرد 255000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
البرز


16,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

12,600,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
رنگ : سفید
تهران12,000,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران6,000,000 تومان
کارکرد 350000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان


7,700,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
رنگ : نقره ای
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ