جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
9,650,000 تومان
کارکرد 96660 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
لرستان6,600,000 تومان
کارکرد 23000000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران5,900,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
کرمانشاه9,900,000 تومان
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
گیلان14,200,000 تومان
کارکرد 74000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


10,200,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : نوک مدادی
گیلان15,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
مازندران

16,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
13,000,000 تومان
کارکرد 57000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان17,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
9,300,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران10,350,000 تومان
کارکرد 148000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : قرمز
خوزستان


14,000,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران9,500,000 تومان
کارکرد 96660 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
لرستان13,700,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران
6,300,000 تومان
کارکرد 390000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : یشمی
اصفهان


8,000,000 تومان
کارکرد 270 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : یشمی
قزوین


12,300,000 تومان
کارکرد 46000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران
11,200,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

11,800,000 تومان
کارکرد 115000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
لرستاننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ