جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
14,000,000 تومان
کارکرد 50800 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
بوشهر15,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
10,500,000 تومان
کارکرد 72000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران13,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
خوزستان


11,500,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان شرقی16,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : نقره ای
اصفهان

11,000,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران8,500,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
رنگ : یشمی
مازندران10,200,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
فارس10,500,000 تومان
کارکرد 72000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران7,100,000 تومان
کارکرد 510000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان


16,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
لرستان

12,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
11,500,000 تومان
کارکرد 58000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
رنگ : نوک مدادی
البرز


15,500,000 تومان
کارکرد 23000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
خوزستان11,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


13,500,000 تومان
کارکرد 19000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

7,000,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران14,200,000 تومان
کارکرد 58000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
ایلام


13,000,000 تومان
کارکرد 23000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
خوزستاننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ