جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
15,600,000 تومان
کارکرد 26000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
ایلام13,800,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مسی
خوزستان


12,400,000 تومان
کارکرد 111000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مسی
تهران17,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
12,500,000 تومان
کارکرد 53000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : نقره ای
تهران
13,000,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
البرز7,200,000 تومان
کارکرد 145000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
زنجان10,800,000 تومان
کارکرد 144000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
تهران


11,500,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بنفش
تهران14,500,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
خوزستان11,200,000 تومان
کارکرد 90 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران12,500,000 تومان
کارکرد 100 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
خوزستان


5,700,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
هرمزگان9,200,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


11,700,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
خوزستان13,700,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران
15,500,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اصفهان


14,600,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان11,000,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
البرز


16,000,000 تومان
کارکرد 6500 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
خراسان

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ