جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
7,200,000 تومان
کارکرد 162000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : یشمی
تهران


9,500,000 تومان
کارکرد 51000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران15,200,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


13,650,000 تومان
کارکرد 59000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران14,500,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اردبیل8,800,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
یزد


14,600,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
بوشهر


13,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
تهران
15,000,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
فارس
9,200,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : زیتونی
بوشهر


12,800,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
خوزستان17,900,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نقره ای
اصفهان
9,700,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


11,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نامشخص
اصفهان10,300,000 تومان
کارکرد 68000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
رنگ : سفید
تهران
6,000,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران9,200,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
کرمانشاه


9,990,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
البرز


12,200,000 تومان
کارکرد 57000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
تهران13,200,000 تومان
کارکرد 700000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : بژ
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ