جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
13,000,000 تومان
کارکرد 63000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
خوزستان15,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران16,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی
8,500,000 تومان
کارکرد 185000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
خراسان


16,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی
10,300,000 تومان
کارکرد 82550 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : بژ
کرمان
13,500,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران11,200,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
سمنان5,500,000 تومان
کارکرد 19000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
خراسان


11,500,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

13,400,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : زیتونی
فارس13,500,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

8,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
اصفهان


15,850,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان12,500,000 تومان
کارکرد 58000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
البرز


16,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان9,500,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
آذربایجان غربی


9,000,000 تومان
کارکرد 206000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
سمنان13,500,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خوزستان


16,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مازندران
نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ