جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
15,000,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نامشخص
تهران

13,500,000 تومان
کارکرد 136000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز

12,600,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : اطلسی
تهران

5,700,000 تومان
کارکرد 238000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


11,250,000 تومان
کارکرد 330000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
کرمان


12,700,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : نقره ای
کرمان6,000,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
البرز


14,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران


11,500,000 تومان
کارکرد 115000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
تهران


7,500,000 تومان
کارکرد 290000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقرآبی
فارس

11,900,000 تومان
کارکرد 62500 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 218000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران

10,000,000 تومان
کارکرد 13000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی


13,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نامشخص
مازندران


14,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران14,300,000 تومان
کارکرد 101000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
خراسان


18,600,000 تومان
کارکرد 9000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
کرمان18,000,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
مازندران


9,850,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
رنگ : مسی
تهران13,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ